آدرس محل کار و اطلاعات تماس ما

شیراز

شیراز، بلوار میرزای شیرازی، بعد از زیر گذر صنایع جنب پل عابر پیاده

فروشگاه مرکزی گروه تولیدی کاشی فخار

فکس :

07136362246

تلفن های تماس :

071-36248245-6

071-36362245

کدپستی :

7196715156